4B hizmet dökümü, Bağkur sorgulama yapacak olanları kapsamaktadır. SGK 4b hizmet dökümü ile devlet memurluğunun 4/b statüsünde belirtilen çalışanlar karıştırılmamalıdır. Zira 657 sayılı devlet memurluğu kanunun 4/b maddesine göre hizmette çalışanlar (örnek vermek gerekirse bazı sağlık personeli) SGK kanununa göre 4c’li sayılmaktadırlar.

5510 sayılı Kanun kapsamında kendi adına ve kendi hesabına, bağımsız olarak çalışanlar 4b kapsamında bulunmaktadır. Bu kapsamda yer alanlar aynı zamanda Bağ-kur’lu olarak da biliniyor. 4b sınıflandırması 2008 yılının ekim ayında yapılan bir düzenleme ile yenilendi. Dolayısıyla kimlerin yasalar karşısında 4b’li olarak değerlendirildiği konusuna da yeni bir soluk kazandırıldı.

Yeni düzenleme ile köy ve mahalle muhtarları 4b sınıfına alınmış durumda. Zira bu kişiler internet üzerinden sorgulama yaptıklarında karşılarına artık 4B hizmet dökümü çıkacaktır. Aynı zamanda ticari kazanç yahut serbest meslek kazancı ile gelir vergisi mükellefleri de bu kapsama alınmış durumda. Vergi ödemek ile yükümlü olan ve bağımsız çalışanlar yasalar gereği 4b’li olarak kabul ediliyor.

Gelir vergisinden muaf olanların durumu da unutulmadı. Bunlar arasında esnaf ve sanatkar siciline kaydı mevcut olanlar 4b’li olarak değerlendiriliyor. Anonim şirketlerin yönetim kurullarında üye konumunda olanlar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ortak konumunda olanlar da artık 4b’li oldular. Herhangi bir şekilde tarımsal faaliyette bulunanlar da SGK kapsamında aynı kategoride değerlendiriliyor.

4B yani bağkurlu olanlar prim sorgulamaları için e-devlet sistemini kullanabilir ve e-devlet ile bağkur sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

4B Hizmet Dökümü